ประตูสักการะ

ประตูแห่งนี้เชื่อมต่อกับเส้นทางสู่ศาลเจ้าชั้นในซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานันไต แม้ว่าภูเขาทั้งลูกจะถือเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าฟุตาระซัง แต่ประตูนี้ถือเป็นเส้นแบ่งสู่เขตศักดิ์สิทธิ์ที่ตัดขาดจากเรื่องทางโลกทั้งปวง การปีนเขาเพื่อสักการะจึงถือเป็นการชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจ
เส้นทางสู่ยอดเขาเปิดระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 11 พฤศจิกายนของทุกปี นักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินขึ้นเขาในช่วงเช้า เส้นทางยาวประมาณ 6 กม. กว่าจะถึงยอดเขา จึงใช้เวลาไปกลับประมาณ 6 – 7 ชม. ทางศาลเจ้าจึงไม่อนุญาตให้เริ่มขึ้นเขาในช่วงบ่าย
ทางศาลเจ้าจะจัดเทศกาลปีนเขานันไตเป็นเวลา 1 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมจนถึง 7 สิงหาคม ทางศาลเจ้าจะย้ายวัตถุมงคลสำหรับสักการะขึ้นไปไว้บนศาลเจ้าบนยอดเขานันไต และมีกลุ่มคนมารวมตัวกันในเวลา 23.00 น. ทุกคืนเพื่อเดินขึ้นเขาในเวลาเที่ยงคืน และไปให้ถึงยอดเขาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น