ฟูตาระเรเซ็น (Futara Reisen) น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ฟูตาระ

น้ำพุแห่งนี้มีต้นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สองแห่งในศาลเจ้านิกโกฟูตาระซัง แห่งแรกเรียกว่า “ยาคุชิโนะเรซุย” หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านการบำบัดรักษาที่ผุดขึ้นมาจากภูเขาโคเรซังด้านหลังฮนเด็น (อาคารหลัก) น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เชื่อกันว่าช่วยให้มีสุขภาพดวงตาดีขึ้น แห่งที่สองมีแหล่งกำเนิดมาจากศาลเจ้าทาคิโนะโอะห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่รู้จักกันในนาม “สาเกโนะอิซุมิ” เหล้าสาเกที่ทำจากน้ำนี้มีรสชาติเป็นเลิศ ทุกฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะมีผู้ผลิตเหล้าสาเกจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเดินทางที่นี่เพื่อนำน้ำไปใช้น้ำตั้งต้นในกระบวนการผลิตเหล้าสาเก ถังเหล้าสาเกที่เราเห็นเรียงรายอยู่ใกล้กับทางเข้าของศาลเจ้าหลักนั้นก็ได้รับถวายจากผู้ผลิตเหล้าสาเกทั้งหลายนั่นเอง

น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ฟูตาระเป็นน้ำพุแห่งความเยาว์วัย นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่เพื่อดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยหวังจะมีสุขภาพที่ดีและกลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง