บาเคะโดโร (Bakedoro) ตะเกียงปีศาจ

โคมไฟทองแดงนี้ได้รับการบริจาคจากซามูไรผู้โดดเด่นในท้องถิ่นนี้ที่ชื่อคานูมะ คาซุสึนะให้แก่ศาลเจ้านิกโกฟูตาระซังในปี ค.ศ. 1292 แสงไฟที่ส่องสว่างอยู่บนกล่องตะเกียงทำหน้าที่ให้แสงสว่างบริเวณศาลเจ้าหลังจากที่ความมืดในเวลากลางคืนได้มาเยือน กล่าวกันว่าไฟในตะเกียงมองคล้ายปีศาจในเวลากลางคืนจึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อเรียกที่น่าสนใจนี้

จนกระทั่งถึงช่วงตอนปลายสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1867) มีซามูไรเดินตรวจตรารอบศาลเจ้านิกโกฟูตาระซังตลอดทั้งคืน บางครั้งที่เดินตรวจตรานั้นเกิดเข้าใจผิดว่าเปลวไฟเป็นผีสางปรากฏกายขึ้น ซามูไรจึงลงดาบไปที่ตะเกียงด้วยดาบคาตานะของเขา ทำให้เกิดรอยเล็กๆ ที่ถูกดาบฟันประมาณ 70 รอยบนตะเกียงนั้น