โคะดาเนะอิชิ (Kodaneishi) หินแห่งความเจริญพันธุ์

เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณว่าหากสักการะบูชาหินนี้ก็จะให้ผลบุญด้านความเจริญพันธุ์ การให้กำเนิดบุตร รวมถึงปลอดภัยจากการคลอดลูก และให้เด็กที่คลอดมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทุกวันนี้จึงยังมีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาสักการะหินนี้

ผู้ที่มาสักการะจะทำการอธิษฐานภาวนาขณะที่ยืนอยู่หน้าหินแล้วเดินวนรอบหินในทิศตามเข็มนาฬิกา ผู้มาเยือนจำนวนไม่น้อยจะวางหินก้อนเล็กๆ เอาไว้แทนของถวายและแสดงความขอบคุณเมื่อคำอธิษฐานบังเกิดผลดังปรารถนา ทำให้เกิดเป็นกองหินขนาดย่อมอยู่รอบๆ หินโคะดาเนะอิชิ

หินนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โคะดาเนะกงเก็น” อีกด้วย กงเก็นหมายถึงการปรากฎของพระพุทธเจ้าในรูปของเทพเจ้าชินโต ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนถึงการหลอมรวมของพุทธศาสนากับชินโตในช่วงก่อนสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912)