อุนดาเมชิโนะโทริอิ (Undameshi no Torii) ซุ้มประตูทดสอบดวงชะตา

“โทริอิ” คือ ซุ้มประตูศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเข้าสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ “โทริอิ” จึงมักจะถูกสร้างขึ้นตรงทางเข้าศาลเจ้าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ แต่ซุ้มประตู “โทริอิ” นี้แตกต่างจาก “โทริอิ” โดยทั่วไปคือมีรูวงกลมอยู่ตรงกลางของส่วนบน กล่าวกันว่าหากโยนก้อนหิน 3 ก้อนไปที่รูวงกลมนี้และมีเพียงก้อนใดก้อนหนึ่งลอดผ่านรูไปได้ก็จะสมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐาน

ซุ้มประตูนี้ได้รับการบริจาคเมื่อปี ค.ศ. 1689 โดยคาจิ ซาดาโยชิ (ค.ศ. 1612-1698) ซึ่งเป็นซามูไรผู้รับใช้โชกุนโทกุกาวะ อิเอมิซุ โชกุนลำดับที่ 3 ของรัฐบาลโทกุกาวะ ตัวโชุนโทกุกาวะ อิเอมิซุ (ค.ศ. 1604 - 1651) เองก็มีความเกี่ยวดองอันแน่นแฟ้นกับนิกโกอีกด้วย โดยทั้งเป็นผู้สั่งให้ทำการก่อสร้างนิกโกโทโชกูขึ้นใหม่ รวมถึงยังได้รับการสักการะอยู่ที่วัดไทยูอินภายในวัดรินโนจิอีกด้วย หลังจากที่โชกุนอิเอมิซุเสียชีวิต คาจิ ซาดาโยชิผู้ภักดีได้อยู่ปกป้องสุสานของโชกุนที่ไทยูอินจนกระทั่งตัวเองสิ้นชีพ และได้รับการฝังร่างไว้ที่นิกโกเช่นกัน