บ่อน้ำพุสาเก

ภายในเขตศาลเจ้าทาคิโนโอะมีบ่อน้ำพุเก่าแก่ เหล่าโรงบ่มสาเกต่างศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำผุดแห่งนี้ และเชื่อกันว่าน้ำจากที่นี่จะทำให้สาเกมีรสชาติดีเยี่ยม
โรงบ่มต่างๆ จะรวมตัวกันบริเวณบ่อน้ำผุดกลางสวนของศาลเจ้าฟุตาระซังเพื่อร่วมเทศกาลปีละ 2 ครั้ง หากเป็นเทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิในเดือนพฤษภาคม ผู้ร่วมงานจะแสดงความขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อฤดูกาลบ่มสาเกในปีที่ผ่านมา จากนั้น ระหว่างเทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วงในเดือนตุลาคม จะเป็นการอธิษฐานขอให้การผลิตสาเกในปีนั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จเนื่องจากเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว