สะพานมุเน็น

การเดินข้ามสะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนการตัดขาดทางโลกและก้าวเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาเนียวโฮ ผู้คนจำนวนมากเดินทางไกลเพื่อมาสักการะภูเขาเนียวโฮแห่งนี้ เชื่อกันว่า หากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ด้วยจำนวนก้าวเทียบเท่าอายุของตนเอง จะเหมือนได้สักการะภูเขาเนียวโฮ ช่วยให้ความปรารถนาเป็นจริง
สะพานมุเน็นสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1677 และเป็นสะพานหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดโทจิกิ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ