ต้นสนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม

ด้านหลังศาลเจ้าทาคิโนโอะเป็นที่ตั้งของต้นสนซีดาร์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ 3 ต้นซึ่งล้อมรอบด้วยรั้วหิน เชื่อกันว่าเทพยดานามว่า ทาโกะริฮิเมะ โนะ มิโกโตะ เคยเสด็จลงมาจากสวรรค์และปรากฎตัวต่อหน้าพระคุไค (ค.ศ. 774 – 835) บริเวณต้นสนเหล่านี้ ต้นสนดั้งเดิมตายไปในปี 1699, 1747 และ 1749 ตามลำดับ แต่ได้มีการนำต้นใหม่มาแทนที่ ต้นสนดั้งเดิมที่ตายไปกลายเป็นซากไม้ผุและยังอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน