สวนภายในศาลเจ้าฟุตาระซัง

บริเวณสวนเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายหลัง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวิหารสักการะ (ไฮเด็น) และวิหารหลัก (ฮอนเด็น) ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำแห่งความเยาว์วัย รวมถึงจุดพักผ่อนที่พร้อมเสิร์ฟชาเขียวมัตฉะและกาแฟซึ่งชงจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย