ชินเคียว (Shinkyo) สะพานศักดิ์สิทธิ์

สะพานรูปโค้งสีแดงสดใสนี้เป็นสิ่งที่บอกงทางเข้าสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของนิกโก ตามตำนานกล่าวว่านักบวชโชโด โชนิน (ค.ศ. 735 - 817) ไม่สามารถข้ามไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากของแม่น้ำไดยะ หลังจากสวดมนต์ภาวนาก็ปรากฏร่างของเทพที่เรียกตนเองว่าจินจะโอขึ้น เทพองค์นั้นสร้างสะพานทำให้โชโด โชนินข้ามไปได้ ด้วยเรื่องราวดังกล่าวสะพานชินเคียวจึงได้รับนับถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในปัจจุบันสะพานถูกปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1904 ในฤดูใบไม้ร่วงสีสันอันสดใสของใบไม้เปลี่ยนสีริมฝั่งแม่น้ำจะตัดกันกับสีของสะพานเกิดเป็นทัศนียภาพที่น่าชมเป็นอย่างยิ่ง